Aicinām ziedot biedrības darbības nodrošināšanai:

Rekvizīti ziedojumiem:
Laimas slimības slimnieku biedrība
Banka: Luminor Bank
Konta numurs: LV73RIKO0002930270724
Vienotās reģistrācijas numurs: 40008285893


Informējam, ka Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, kas paredz ziedotājiem nodokļu atvieglojumus, plašāk lasīt Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā - https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi?fbclid=IwAR3bNDxSrAkLgdmwg3MPt2guBYLmtxpCLOKCfLhI7Sq1xlZX9-h8rdJIWTM

Ziedo grāmatas par Laimas slimību tulkošanai un izdošanai latviešu valodā!

Vairāk informācijas: https://ieej.lv/M4J4g