Laimas slimības slimnieku biedrība kā vienu no uzdevumiem ir izvirzījusi veidot sadarbību ar ārstniecības organizācijām un speciālistiem ar mērķi uzlabot Laimas slimības diagnostiku un ārstēšanu Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi 2019.gada 23.augustā nosūtījām uzaicinājumu uz diskusiju 2019.gada 2.novembrī tādas organizācijas kā „Latvijas Infektologu, Hepatalogu un HIV/AIDS speciālistu asociācija”, „Latvijas Infektologu un Hepatalogu asociācija”, ņemot vērā, ka abu asociāciju darbības mērķi vērsti uz infektoloģijas nozares attīstīšanu un veselības veicināšanu, un "Latvijas bērnu infektologu biedrība". 

Diemžēl no vienas asociācijas saņēmām atbildi, ka nepiedalīsies, un 2019.gadā ir atjaunotas Laimboreliozes diagnostikas un ārstēšanas klīniskās rekomendācijas pieaugušajiem, kā arī „Latvijas Infektologu, Hepatalogu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas” viedoklis nav mainījies, un tas pausts 2019.gada 27.marta atklātajā vēstulē pēc LTV 1 raidījuma "Aizliegtais paņēmiens". Ar sižetu, atklāto vēstuli un žurnālistu atbildi var iepazīties šeit: http://veselam.la.lv/stridiga-laimas-slimiba-vai-nepietieka…. Savukārt biedrības viedokli par asociāciju aso reakciju var lasīt šeit: http://veselam.la.lv/turpinot-laimas-slimibas-temu-slimniek….

Otra asociācija atbildēja, ka konkrētais Laimas slimības slimnieku biedrības organizētais formāts nav piemērots profesionāļu iesaistei un pēdējā gada laikā vairākkārtīgi profesionālās kompetences ietvaros sniegta informācija sabiedrībai dažādos plašsaziņas līdzekļos.

Uz sarunu, kuras mērķis ir diskutēt par Laimas slimības diagnosticēšanu un ārstēšanu Latvijā, izskatot konkrētus pacientu stāstus un ārvalstu pieredzi šīs slimības ārstēšanā, sākotnēji atsaucās "Latvijas bērnu infektologu biedrība", taču, neskatoties uz atgādinājumam par diskusiju, norunātajā laikā biedrības pārstāve neieradās. 

Uzaicinājums uz sarunu un asociāciju atbildes pieejamas attēlos.