Lai pievērstu Veselības ministrijas uzmanību Laimas slimības diagnostikas un ārstēšanas problemātikai Latvijā, esam sarakstījušies ar Veselības ministriju. Lūk var iepazīties ar vēstuļu saturu:

  1. Veselības ministrijas atbilde uz Biedrības vēstuli, 2019. gada 24. aprīlī - VM_atbilde_laimasslim.biedribai_24042019
  2. Biedrības atklāta atbildes vēstule uz VM atbildi, 2019.gada 2.jūlijā - Atklata vestule VM_02072019
  3. Veselības ministrijas atbilde uz Biedrības vēstuli, 2019.gada 29.augustā - VM_atbilde_biedribai_29082019.pdf
  4. Biedrības atklāta atbildes vēstule uz VM atbildi, 2019.gada 6.oktobrī - Biedribas atbilde VM_2019_10_1.pdf
  5. Veselības ministrijas atbilde uz Biedrības vēstuli, 2019. gada 28.oktobrī - VM_atbilde_281019.pdf
  6. Veselības ministrijas atbilde uz Biedrības 2020.gada 5.jūnija aicinājumu (https://www.laimasslimiba.lv/diskusijam/) veidot darba grupu, lai pilnveidotu Laimas slimības diagnostiku un ārstēšanu Latvijā: https://www.laimasslimiba.lv/aktivitates/aktuali/params/post/2195530/latvijas-arstu-biedriba-sadzirdejusi-laimas-slimibas-slimniekus
  7. 2023.gada 8.novembra Biedrības vēstule Veselības ministrijai: priekšlikumu Laimas slimības diagnostikas, ārstēšanas un profilakses uzlabošanaiVM_2023_priekslikumi_08_11_23_LSSB.docx
  8. Veselības ministrijas 2023.gada 4.decembra atbilde uz Biedrības 2023.gada 8.oktobra vēstuliVMvest_301123_laimas_04_12_23_atb__uz_08_11_23.docx