Laimas slimības diagnostika un terapija Latvijā 
– vai iespējami uzlabojumi?

Laimas slimības slimnieku biedrības aicinājums atbildīgajām institūcijām, organizācijām, iestādēm un speciālistiem sadarbībā ar pacientu biedrību pilnveidot Laimas slimības diagnostiku un ārstēšanu Latvijā 

 Dokumentu lasīt šeit 

Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikumā par Laimas slimību[1] teikts, ka Laimas slimība ir visizplatītākā zoonozā slimība Eiropā, un tā tiek dēvēta par kluso epidēmiju, jo inficētas ērces kodums un Laimas slimības simptomi var palikt nemanīti un dažos gadījumos slimības norise var būt pat asimptomātiska. Tas savukārt dažkārt var novest pie smagām komplikācijām un hroniskai slimībai līdzīgiem neatgriezeniskiem veselības bojājumiem, jo īpaši tad, ja slimība pacientam nav ātri diagnosticēta. Tāpat rezolūcijā minēts, ka dažādā mērā saslimstība ar Laimas boreliozi palielinās visās Eiropas dalībvalstīs, un tas nozīmē, ka tā ir Eiropas mēroga veselības problēma, daudziem pacientiem netiek nedz savlaicīgi noteikta diagnoze, nedz nodrošināta piekļuve piemērotai ārstēšanai, kā arī slimība var kļūt hroniska, taču nav visaptverošas izpratnes par to, kādā veidā tā var kļūt hroniska. Arī Laimas slimības slimnieku biedrības (turpmāk — Biedrība) apkopotā informācija liecina, ka Latvijā ir neskaitāmi daudz cilvēku, kuri ik dienas slimības dēļ cieš sāpes, zaudē darba spējas un viņu dzīves kvalitāte ir stipri ietekmēta, un viņi nesaņem ārstēšanu, kas uzlabo veselību. Ņemot vērā esošo Laimas slimības diagnosticēšanas un ārstēšanas kārtību Latvijā, cilvēki meklē palīdzību ārpus savas valsts, lai saņemtu ārstēšanu ar cerību uzlabot pašsajūtu, atjaunot darba spējas un dzīves kvalitāti.                  

Par šo veselības problēmu veselības aprūpes speciālisti, pacientu apvienības un indivīdi dažādās pasaules valstīs ceļ trauksmi jau daudzus gadus. Latvijā šī problēma beidzot tika aktualizēta tikai pagājušajā gadā (par to paldies LTV raidījumam “Aizliegtais paņēmiens”), iezīmējot pretrunīgos viedokļus speciālistu vidū un pacientu kopumu, kuri nesaņem pietiekami kvalitatīvu ārstēšanu, jo daudzos gadījumos tai neseko veselības uzlabošanās. Biedrības apzinātie gadījumi liecina, ka Latvijā, tāpat kā daudzās citās Eiropas un pasaules valstīs, esošā Laimas slimības diagnostikas un ārstēšanas prakse nav pietiekami labā kvalitātē. Daudzos gadījumos slimība tiek atklāta novēloti un noteiktajam ārstēšanās kursam neseko veselības uzlabošanās vai tā ir īslaicīga, un vēlākās veselības problēmas vairs netiek saistītas ar Laimas slimību.

Biedrības mērķis ir panākt kvalitatīvu un savlaicīgu Laimas slimības diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Lai to izdarītu nepieciešamas diskusijas un rīcības plāns, tāpēc mēs, pacientu organizācija, esam izstrādājuši dokumentu “Laimboreliozes diagnostika un terapija Latvijā — vai iespējami uzlabojumi? Pacientu organizācijas viedoklis un rosinājums diskusijai". Šī pacientu organizācijas izstrādātā dokumenta mērķis ir vērst uzmanību uz Laimas slimības diagnostikas, ārstēšanas un profilakses problēmām, un tas ir izstrādāts nolūkā veidot saturīgu diskusiju sabiedrībā par šo problēmu, lai kopīgi rastu risinājumus, nevis izraisītu polarizētu - nerezultatīvu viedokļu apmaiņu.

Pagājušā gada rudenī uz sarunu Biedrības organizētā pasākumā aicinājām Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas, Latvijas Infektologu, Hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas, Latvijas Bērnu Infektologu biedrības pārstāvjus. Diemžēl no Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas, Latvijas Infektologu, Hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas, saņēmām atteikumus, savukārt Latvijas Bērnu Infektologu biedrība apstiprināja dalību mūsu organizētajā diskusijā, taču norunātajā laikā pārstāve neieradās[2]. Esam sarakstījušies arī ar Veselības ministriju, kura mēģinājusi sniegt atbildes uz mūsu jautājumiem[3]. Paldies Veselības ministrijai par sniegtajām atbildēm, taču, mūsuprāt, neesam saņēmuši atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī neuzskatām, ka būtu ņemti vērā mūsu ierosinājumi. Lai gan līdz šim uzskatīts, ka medicīnā Laimas slimība ir labi zināma, pēdējā desmitgadē notikušais un atklātais rāda, ka ir daudz nezināmo un arvien nepieciešami jauni pētījumi. Tāpat jāmin, ka cilvēku skaits, kas inficējas ar Laimas slimību pieaug, palielinās arī ērču skaits un pēdējos gados Latvijā ienāk jaunas ērču sugas. Ar Laimas slimību var saslimt jebkurš neatkarīgi no dzimuma, vecuma un statusa, turklāt nav jādodas uz pļavu vai mežu, jo ērces sastopamas, piemēram, arī pilsētas parkos.

Latvijā daudziem slimniekiem Laimas slimība progresē, samazinot dzīves kvalitāti, radot nepanesamas fiziskas un garīgas ciešanas ne tikai pacientiem, bet arī viņu tuviniekiem.

Biedrība atkārtoti aicina atbildīgās institūcijas, organizācijas, iestādes un speciālistus kritiski izvērtēt esošās diagnosticēšanas metodoloģiju un ārstēšanas vadlīnijas un apzināt reālo situāciju. Aicinām iepazīties ar Biedrības izstrādāto dokumentu, un, lai kopā rastu atbildes uz jautājumiem un arī reālus risinājumus, prasām Veselības ministrijai veidot darba grupu, kuras sastāvā iekļaut arī mūsu Biedrības pārstāvjus. Jāpiezīmē, ka šāda prakse, kad darba grupā iekļauj pacientu organizācijas pārstāvjus, nav nekas ārkārtējs un ir sastopama daudzās valstīs, jo tieši šādā veidā var panākt risinājumus, kas ir vērsti uz pacienta veselības uzlabošanu. Un tieši tas ir jebkuras valsts interesēs, jo, kā zināms, ilgstošas veselības problēmas ir finansiāls slogs ne tikai indivīdam, bet arī valsts budžetam, jo personas darba spējīgā vecumā kļūst darba nespējīgas, kā arī saņem valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, tādējādi radot būtisku negatīvu ietekmi uz tautsaimniecību.

Tāpat aicinām ikvienu institūciju aktīvi iesaistīties diskusijā bez kritikas un pārmetumiem, uzklausot slimniekus, kuri meklē palīdzību, lai būtu veseli un varētu būt pilntiesīgi sabiedrības locekļi!

Biedrības misija ir vienot un aizstāvēt Laimas slimības slimnieku intereses, sniegt atbalstu Laimas slimības slimniekiem un viņu tuviniekiem, kā arī panākt Laimas slimības diagnostikas un ārstēšanas pilnveidošanu Latvijā.